Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціалізація – Технік-програміст

Освітньо-кваліфікаційний – молодший спеціаліст

Термін навчання – три роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти (9-ти кл.)

                                – два роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки 10 місяців на базі кваліфікованого робітника

Освітній ступінь – молодший бакалавр

Термін навчання – два роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

        два роки 10 місяців на базі кваліфікованого робітника.

Форма навчання – денна

Професія програміста має стабільно високий попит на ринку праці в сучасних умовах розповсюдження і використання комп’ютерних технологій та глобалізації інформаційного простору, а тому вибір даної спеціальності є перспективним і далекоглядним кроком.

Молодший спеціаліст з розробки програмного забезпечення в процесі навчання набуває навичок застосування різних мов і методів програмування, роботи з сучасними програмними пакетами, використання сучасних інформаційних та Internet-технологій, комп’ютерного та WEB-дизайну і інших професійних компетенцій. Знання основ бухгалтерського обліку та економічної теорії, а також спеціалізованого програмного забезпечення, дають можливість легко адаптуватись для роботи у відповідних сферах, що є одним із основних ринків праці програмістів. Знання архітектури комп’ютерів та принципів будови автоматизованих систем і комп’ютерних мереж забезпечують вміння кваліфікованого обслуговування та експлуатації зазначеної електронно-обчислювальної техніки, а також підвищення якості створюваних для неї програм.

Програму навчання сформовано переважно із циклів дисциплін фахового спрямування; вона містить окремі дисципліни з циклу бакалаврської підготовки для забезпечення процесу наступності підготовки спеціалістів (в подальшому забезпечується можливість продовжити навчання до рівнів бакалавра, спеціаліста або магістра у вищих навчальних закладах з вступом одразу на 3-й курс).

Фахівці даної кваліфікації випускаються підготовленими до вирішення широкого кола завдань з інформатизації та комп’ютеризації суспільства: використання стандартного та прикладного програмного забезпечення; створення програмного забезпечення; комп’ютерний та WEB-дизайн; вибір, впровадження і обслуговування засобів обчислювальної техніки, комп’ютерних систем та мереж; комп’ютеризація, інформатизація і автоматизація виробничої діяльності підприємства; надання консультаційних послуг та інше.

Технік-програміст може займати посади:

- програміст;

- начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

- технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

- фахівець з впровадження та обслуговування Internet-технологій;

- фахівець з впровадження та обслуговування автоматизованих інформаційних технологій;

- фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);

- фахівець з комп’ютерного та WEB-дизайну;

- оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;

- укладальник тексту та інші. 

/ / / / / / / / /