Циклова комісія з програмування

  ЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Іванович
Посада Голова циклової комісії з програмування, доцент кафедри вищої математики та інформатики
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж
Освіта

Технологічний університет, м. Хмельницький, 1996р.

Сп. – обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі.

Кв. – інженер-систематехнік.

Тема кандидатської дисертації Комп’ютерно орієнтована методична система навчання математичного аналізу студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2016 р.).
Активності 1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);
12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;
Дисципліни, які викладає Алгоритми та структури даних; Бази даних; Моделювання та аналіз програмного забезпечення; Комп’ютерна графіка; Комп’ютерні мережі.

 

  ЧЕШУН Віктор Миколайович
Посада доцент кафедри вищої математики та інформатики
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент кафедри комп’ютерних систем
Освіта

Хмельницький технологічний інститут, 1994 р.

сп. – Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі

кв. – Інженер-системотехнік

Тема кандидатської дисертації «Оптимізація послідовностей тест-векторів в процесі тестовного комбінованого діагностування цифрових мікропроцесорних пристроїв»
Активності 1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;
8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;
12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;
20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).
Дисципліни, які викладає Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютера; Інформаційна безпека; Теорія інформації та кодування

 

  ДЖУЛІЙ Андрій Володимирович
Посада доцент кафедри вищої математики та інформатики
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання  
Освіта

Хмельницький національний університет, 2009р.

Сп. – комп’ютерні системи та мережі

Кв. – магістр з комп’ютерних систем та мереж

Тема кандидатської дисертації Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи
Активності 1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);
12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
Дисципліни, які викладає

Основи програмування та алгоритмічні мови; Операційні системи;

Об’єктно-орієнтоване програмування; Інформаційні технології; Технології програмування на JAVA

 

  Потапова Олександра Миколаївна
Посада доцент кафедри вищої математики та інформатики
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Вчене звання  
Освіта Криворізький державний педагогічний інститут. Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Математика і фізика», кваліфікація - вчитель математики і фізики (1989 р.)
Тема кандидатської дисертації Комп’ютерно орієнтована методична система навчання математичного аналізу студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2016 р.).
Коло наукових інтересів Теорія і методика навчання математики у закладах вищої освіти, застосування комп’ютерних технологій в рамках вивчення дисципліни «Вища математика»
Активності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

Дисципліни, які викладає Вища математика. Теорія ймовірностей і математична статистика. Комп’ютерна дискретна математика. Числові методи
Профіль автора

ORCID ID

https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0003-4026-2403

GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/

 

  ДЖУЛІЙ Володимир Миколайович
Посада доцент кафедри вищої математики та інформатики
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент кафедри компютерних систем
Освіта

Московський ордена Леніна, Жовтневої Революції і Червоного Знаку Праці вище технічне училище ім. Баумана, 1985 р.

сп. – Технологія машинобудування, металоріжучі станки і інструменти

кв. – Інженер-механік

Тема кандидатської дисертації «Розробка обєктно-орієнтованих засобів програмної підтримки діагностування цифрових і аналого-ціфрових структур»
Активності 1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;
11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);
12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Дисципліни, які викладає Проектування, реалізація, супровід програмного забезпечення; Захист інформації в комп’ютерних системах; Вебтехнології

 

  ОГНЕВА Алла Миколаївна
Посада Доцент кафедри вищої математики та інформатики
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання  
Освіта

Вінницький політехнічний інститут , 1983 р.

сп. – Автоматика і телемеханіка

кв. – Інженер-електрик

Тема кандидатської дисертації «Методи розподілу інформаційних ресурсів в корпоративних системах виробничих організацій»
Активності 1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;
Дисципліни, які викладає Автоматизовані системи обробки інформації; Інформатика та комп’ютерна техніка
/ / / / / / / / /