Військова кафедра

ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» має військову кафедру, яка діє на базі  Національної академії державної прикордонної службі України імені Б. Хмельницького.

Підготовка офіцерів запасу здійснюється відповідно до ліцензії МОНУ серії АВ №482875 від 24 вересня 2009 року.
До військової підготовки залучаються студенти денної форми навчання, які придатні до військової служби за станом здоров’я, моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років. 
Заяви та документи кандидатів приймаються до 10 квітня. Вступні випробування проводяться з 15 квітня до 15 травня року вступу згідно розкладу.
Зарахування студентів до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Національної академії державної прикордонної службі України імені Б. Хмельницького на підставі протоколу засідання приймальної комісії.

/ / / / / / / / /