підготовчі курси

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедри к.п.н., доцент М. В. Опольська

 

 

 

 

 

Як окрема структурна одиниця, кафедра суспільних наук і мовної підготовки функціонує з 1993 року. Очолює кафедру к.п.н., доцент М. В. Опольська
На кафедрі працюють такі викладачі: професори М. І. Сметанський; доценти, кандидати історичних наук А. М. Муляр, О. І. Журко, Б. С. Кузіна; доцент, кандидат технічних наук Міщенко Г. І.; доцент, кандидат хімічних наук наук В.І.Євдокименко; доцент, кандидат психологічних наук Ю. Л. Бриндіков; доцент, кандидат педагогічних наук М. М. Видиш; кандидат філологічних наук, старший викладач О. М. Місінькевич, старший викладач С. А. Ярова, старший викладач О. Л. Броневицька, старший викладач К. В. Парпура, старший викладач А. А. Чайковська, старший викладач Стаднік Я. І.; викладач, лаборант кафедри А. М. Буджерак, викладач Ю. Р. Адамів, викладач О. В. Атаманюк, викладач Г. В. Глубоковських, викладач Л. В. Ящук, викладач Ю. С. Добрицька; асистент Н. М. Осадчук, асистент М. Ю. Гарбар.
Кафедра забезпечує викладання загальноосвітнього циклу дисциплін в Економічному коледжі (українська мова та література, іноземна мова, світова література, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, хімія, правознавство тощо) та гуманітарного циклу університету (філософія, культурологія, політологія, соціологія, українська мова, іноземна мова, правові дисципліни тощо).
У навчальній роботі кафедра впроваджує кредитно-трансферну систему організації навчального процесу, інноваційні технології й методи навчання, проблемне навчання тощо.
Науково-дослідна робота
Пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи кафедри обрано тему «Вдосконалення методики викладання суспільних та мовних дисциплін із врахуванням досвіду роботи кафедри в умовах кредитно-трансферної системи». Метою даної роботи є розробка ефективних технологій навчального процесу та надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення методики викладання дисциплін кафедри. Результати роботи кафедри по даній темі систематично обговорюються на методичних та наукових семінарах кафедри.
Одним із шляхів активізації творчої активності та самостійної роботи студентів є проведення щорічних конференцій з дисциплін кафедри за секціями: «Історія та право», «Філологія», «Природничі науки». Викладачі кафедри здійснюють підготовку та проведення  олімпіад для студентів коледжу з історії України, української та іноземної мов, правових дисциплін. Кращі студенти за підсумками результатів І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади беруть участь у наступних етапах олімпіадних змагань поза межами університету.

/ / / / / / / / /