Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

Опольська Марина Вікторівна

Посада завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Вчене звання
Освіта Кам҆янець-ПодільськийдержавнийпедагогічнийінститутіменіВ.П.Затонського, кваліфікація вчительісторії
Тема кандидатської дисертації «Формуваннягуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки» (2009р.)
Коло наукових інтересів педагогічні технологіїнавчання, гуманізаціятагуманітаризаціяпрофесійно-освітньогопроцессу. Автор понад 20наукових публікацій.
Активності

- наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

- захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

- діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

- досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Дисципліни, які викладає Філософія, Релігієзнавство, Політологія
Профіль автора

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uh6hLewAAAAJ&hl=uk

 

 

 

Красносілецький Денис Павлович

Посада доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Вчене звання доцент
Освіта Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач історії та правознавства
Тема кандидатської дисертації «Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 – 1924 роках» (2007)
Коло наукових інтересів Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 – 1924 роках, біографія Якова Гольчевського тощо.
Активності

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

Дисципліни, які викладає Всесвітня історія, Правознавство, Трудове право, Господарське право, Адміністративне право
Профіль автора

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-7163-5239

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ktK6hswAAAAJ

 

Муляр Анатолій Миколайович
Посада викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Вчене звання доцент
Освіта Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Історія, право, суспільствознавство», кваліфікація – вчитель історії, права, суспільних дисциплін.
Тема кандидатської дисертації «Сільське населення Правобережної України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст.: чисельність, станова стратифікація та економічне становище»
Коло наукових інтересів Економіка, історія, етнографія, філософія, етнологія, краєзнавство, релігієзнавство
Дисципліни, які викладає Філософія, Соціологія, Логіка, Громадянська освіта
Профіль автора

Scopus/ WoS

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse

 

 

 

 

Ратушняк Наталія Михайлівна

Посада старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь
Вчене звання
Освіта Волинський державний університет імені Лесі Українки. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 8030301 «Історія», кваліфікація – магістр «Історії»
Тема кандидатської дисертації
Коло наукових інтересів Розвиток громадянських і соціальних компетентностей педагога в контексті освітніх реформ в Україні
Активності

Загальний стаж роботи – 14 років;

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»;

10) участь у міжнародних освітніх проєктах;

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

15) участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

Дисципліни, які викладає Історія України, Історія української культури
Профіль автора

 

 

 

Вавричина Ганна Сергіївна

Посада Викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь -
Вчене звання -
Освіта Хмельницький національний університет за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація ‒ вчитель української мови і літератури
Тема кандидатської дисертації -
Коло наукових інтересів

Різносуфіксальні іменники дії: семантико-функціональна характеристика (на матеріалі словника української мови, в 11 т.);

Епітет у творах весільної обрядовості; проблеми походження української мови.

Дисципліни, які викладає Українська мова та література, Зарубіжна література, Етика ділового спілкування, Українська мова (за професійним спрямуванням).
Активності
  1. Стаж роботи на посаді вчителя української мови та літератури впродовж 4-х років;
  2. 2.Підготовка учнів до предметних олімпіад; конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;
  3. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії».
Профіль автора -

 

 

 

Кононюк Олена Олександрівна

Посада Викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь -
Вчене звання -
Освіта

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Географія», кваліфікація – географ, викладач географії.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, спеціальність «Біологія», кваліфікація – вчитель біології, екології та основ здоровʼя.

Тема кандидатської дисертації -
Коло наукових інтересів Динаміка суспільних процесів у просторі та часі, конструктивна географія
Дисципліни, які викладає Біологія, Географія, Основи медико-санітарної підготовки, Хімія

 

 

 

Фридрик Ірина Ігорівна

Посада Викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь -
Вчене звання -
Освіта Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Мова та література», професійна кваліфікація ‒ магістр філології викладач англійської та французької мов
Тема кандидатської дисертації -
Коло наукових інтересів Перекладацькі трансформації при перекладі творів у жанрі фентезі (на матеріалі роману Стефені Маєр «Twilight»); сучасні педагогічні технології навчання; методи викладання англійської мови; сучасні методи навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.
Дисципліни, які викладає Іноземна мова, Ділова іноземна мова, Іноземна мова за професійним спрямуванням
Активності

1.Стаж роботи на посаді вчителя іноземної мови(англійської мови) впродовж одного року.

2.Проводила курси англійської мови впродовж двох років.

3..Підготовка учнів до шкільних олімпіад з англійської мови.

Профіль автора -

 

 

 

Шкарпета Віталій Леонідович

Посада Вчитель-методист фізичної культури та історії Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, голова ШМОВ вчителів фізичної культури та захисту України, старший викладач з фізичної культури кафедри суспільно гуманітарних наук
Науковий ступінь -
Вчене звання -
Освіта

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Диплом про вищу освіту за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом», кваліфікація - керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання);

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Диплом про вищу освіту за спеціальністю «6.010201 Фізичне виховання», «7.01020101 Фізичне виховання» кваліфікація – спеціаліст, методика спортивно-масової роботи;

Кам’янець-Подільський державний університет. Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Правознавство», кваліфікація – спеціаліст.

Тема магістерської роботи «Захист трудових прав педагогічних працівників»
Коло наукових інтересів Впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес здобувачів освіти
Активності

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії Gool Games”;

14) виконання обов’язків головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань «GoolGames», виконання обов’язків судді міжнародних та всеукраїнських змагань із бадмінтону; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (учнівська олімпіада із фізичної культури)

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Дисципліни, які викладає Фізична культура, фізична культура та здоровий спосіб життя

 

 

 

Ясінський Павло В'ячеславович

Посада Вчитель фізичної культури Хмельницького навчально-виховного комплексу 2, старший викладач з фізичної культури кафедри суспільно гуманітарних наук
Науковий ступінь -
Вчене звання -
Освіта Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.Диплом про повну вищу освіту за спеціальністю 7.010201 "Фізичне виховання", кваліфікація - вчитель фізичної культури і основ здоров'я,керівник спортивних секцій,організатор туристичної роботи

Тема дипломної

роботи

"Стан та перспективи вдосконалення сучасних шкільних програм з фізичної культури"
Коло наукових інтересів Впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес здобувачів освіти
Активності

Керівник громадської організації

"Хмельницька обласна федерація зі стрільби з     лука"

Дисципліни, які викладає Фізична культура, фізична культура та здоровий спосіб життя
Профіль автора  

 

Кафедра забезпечує викладання загальноосвітнього циклу дисциплін в Економічному коледжі (українська мова та література, іноземна мова, світова література, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, хімія, правознавство тощо) та гуманітарного циклу університету (філософія, культурологія, політологія, соціологія, українська мова, іноземна мова, правові дисципліни тощо).

/ / / / / / / / /