Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж

Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництва.


 

        Кандидат економічних наук, доцент
Проректор з навчальної роботи
Університет економіки і підприємництва
Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж
Хмельницький національний університет
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Уповноважена особа Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіт

 

 

Я, Нянько Віталій Миколайович, народився у 1977 році у місті Волочиськ Хмельницької області.
У 1994 році закінчив із срібною медаллю Волочиську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 і одержав атестат про повну загальну середню освіту.

В 1994 році вступив до Хмельницького інституту економіки і підприємництва, а у 1999 році закінчив навчання та отримав диплом про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста «економіст».

У 2010 році вступив до аспірантури Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, де у лютому 2013 року захистив дисертацію на тему: «Управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування», а у травні 2013 року було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

В червні 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій.

З вересня 1999 року і до цього часу працював на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, в.о. завідувача кафедри менеджменту організацій, проректора, начальника навчальної частини, директора Економічного коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва», проректора з навчальної роботи Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва», а на сьогодні проректор з навчальної роботи Університету економіки і підприємництва.

З вересня 2014 року працюю за сумісництвом на посаді доцента кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

Підвищував кваліфікацію у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК АК №052899 від 25 жовтня 2000 року та СПК №366179 від 23 лютого 2007 року), у Київському національному торговельно-економічному університеті (сертифікати за березень 2004 року та квітень 2005 року), у Європейському університеті (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №473454 від 30 листопада 2007 року).

Пройшов сертифікацію з категорії сертифікований користувач-методист програмного забезпечення «ПАРУС-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ 7.40» з правом викладання (сертифікат №1452341 від 09 листопада 2007 року), стажування у Головному управлінні статистики у Хмельницькій області (довідка 320/224 від 01 грудня 2009 року) та у Хмельницькій торгово-промисловій палаті (довідка 22-01/348 від 16 травня 2016 року).
Брав участь в Європейському інституційному візиті, організованому ЛМГО «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», у період із 24 по 28 листопада 2013 року, у Відні, Братиславі, Будапешті.

Є членом Всеукраїнської асоціації маркетингу, Хмельницької обласної організації Спілки економістів України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Запрошувався до складу журі Всеукраїнського конкурсу випускних, дипломних та магістерських робіт з менеджменту, Всеукраїнської олімпіади з менеджменту, Всеукраїнського конкурсу юних економістів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, робочої групи із розробки Стратегії розвитку Хмельницької області.

 

/ / / / / / / / /