Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж

Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництва.

 

        Директор коледжу Ткачук Олена Іванівна

доцент кафедри вищої математики та інформатики

 

 

 

 

 

 

Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж засновано у 2000 році, як структурний підрозділ університету.
Одним із пріоритетних напрямів освітньої діяльності коледжу є підготовка фахівців-практиків середньої ланки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Випускники коледжу підготовлені для обліково-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності на підприємствах і установах різних форм власності. Крім того,  розроблені фахівцями університету інтегровані навчальні плани дають змогу випускникам коледжу продовжити навчання на 3-му курсі університету за обраною спеціальністю та формою навчання (денна або заочна). В університеті є військова кафедра. Юнаки мають можливість отримати військову підготовку за програмою офіцерів запасу. 
Економічний коледж університету здійснює підготовку фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та повної загальної середньої освіти (11 кл.) за спеціальностями: 
-    Економіка підприємства, 
-    Бухгалтерський облік, 
-    Фінанси і кредит,  
-    Організація виробництва, 
-    Розробка програмного забезпечення. 
       Терміни навчання: 
    на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.);  
3 роки (Економіка підприємства, Бухгалтерський облік, Фінанси і кредит);
3 роки 6 місяців (Організація виробництва);
4 роки (Розробка програмного забезпечення).
    на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.);  
2 роки (Економіка підприємства, Бухгалтерський облік, Фінанси і кредит);
2 роки 6 місяців (Організація виробництва);
3 роки (Розробка програмного забезпечення).
       Форма навчання: денна

/ / / / / / / / /