Сторінки історії

Шановні друзі»!
Вітаємо Вас на сторінках сайту
ПВНЗ «Університету економіки і підприємництва»

Історія Університету економіки і підприємництва розпочалася у 1993 році як Хмельницький економічний філіал Одеського інституту підприємництва і права під керівництвом  кандидат педагогічних наук, доцента Капітанця Олександра Миколайовича. За час свого існування він пройшов складний шлях розвитку від маленького економічного інституту до університету.

У січні 1997 року комісією Міністерства освіти України була перевірена діяльність Хмельницького інституту економіки і підприємництва на предмет виконання ним умов ліцензування та його спроможності щодо збільшення ліцензованого обсягу набору з існуючих спеціальностей. Було зроблено позитивні висновки з усіх перевірених питань.

03 квітня 1997 року рішенням Державної акредитаційної комісії Міносвіти України  збільшено ліцензований обсяг для підготовки за ІІІ рівнем акредитації спеціалістів з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства» та за напрямом 0502 «Менеджмент» із спеціальності 7.050201 «Менеджмент у виробничій сфері.
У червні 1999 року Державною акредитаційнаою комісією Міністерства освіти України акредитувано підготовку спеціалістів з економіки підприємства.

В 2000 році акредитовано спеціальність 6.050200 «Менеджмент організацій».
17 травня 2001 року інституту видано сертифікат про акредитацію підготовки фахівців за ІІІ рівнем акредитації з напряму 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій».

Реалізуючи положення Концепції безперервної ступеневої системи вищої освіти, інститут на базі відділення підготовки молодших спеціалістів із 2000 року розпочав підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальностями: 5.050107 «Економіка підприємства» та 5.050111 «Бухгалтерський облік».

В 2002 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №868 від 01 липня 2002 року Хмельницький інституту економіки і підприємництва внесено до переліку вищих навчальних закладів, студенти яких проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Студенти проходять військову підготовку на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького та на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У вересні 2003 року Державна акредитаційна комісія акредитувала (чергово) спеціальності 6.050100, 7.050107 «Економіка підприємства» Хмельницького інституту економіки і підприємництва за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст»

05 лютого 2004 року інститут отримав ліцензію на надання освітніх послуг із спеціальностей 6.050100 «Облік і аудит та 7.050107 «Економіка підприємства», 6.050200, 7.050201 «Менеджмент організацій» та на підготовку молодших спеціалістів спеціальностей 5.050107 «Економіка підприємства» та 5.050111 «Бухгалтерський облік»

У вересні 2004 року та лютому 2005 року Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький інститут економіки і підприємництва» отримав відповідно ліцензії на надання освітніх послуг із спеціальностей 6.050100 «Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит» та на підготовку молодших спеціалістів спеціальностей 5.050104 «Фінанси», 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем».

В квітні 2005 року Державна акредитаційна комісія акредитувала (чергово) спеціальності 6.050200, 7.050201 «Менеджмент організацій» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст».

В цьому ж році акредитована спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» та отримано ліцензію на надання освітніх послуг зі спеціальності 7.050106 «Облік і аудит».

За рішеннями ДАК від 21.04.2006р., на підготовку магістрів за спеціальностями 8.050107 «Економіка підприємства» та 8.050201 «Менеджмент організацій».

В серпні 2006 року Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький інститут економіки і підприємництва» реорганізовано в Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва». В цьому ж році відділення підготовки молодших спеціалістів реорганізовано в Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва» – як структурний підрозділ без права юридичної особи.

Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва» здійснює освітню діяльність, що забезпечує підготовку фахівців на основі базової та повної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Станом на 2008 рік Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва» здійснював підготовку фахівців за такими спеціальностями:
5.050107 «Економіка підприємства»
5.050104 «Фінанси»
5.050111 «Бухгалтерський облік»
5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем»

Протягом 2008-2009 років Державна акредитаційна комісія визнала акредитованим Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва» з таких спеціальностей:
6.050100 «Економіка підприємства»
6.050100 «Фінанси»
7.050107 «Економіка підприємства»
7.050104 «Фінанси»
8.050107 «Економіка підприємства»
8.050201 «Менеджмент організацій»

02.07.2009р. Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва» визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІІІ рівня акредитації.
Також за рішенням ДАК від 02.07.2009р., було акредитовано спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит

26.05.2010р., було акредитовано (чергово) спеціальність 7.050201 «Менеджмент організацій», спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності» (чергово) спеціальність 6.050200, напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» (чергово), спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (чергово) спеціальність 6.050100, напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (чергово).

В університеті започаткована та успішно функціонує наукова школа. З 2010 року у світ виходить міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки».  Спільно з навчальними закладами та науковими установами західного регіону виш створив міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність». Завдяки цьому успішно втілюється у життя ланцюг освіта-наука-практика.

За рішенням ДАК від 30.06.2011р., було отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності із підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит та із підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність».
За рішенням ДАК від 23.02.2012р., було отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності із підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність».

У липні 2012 року Державна акредитаційна комісія акредитувала (чергово) для Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)».

За рішенням ДАК від 27.12.2012р., протокол №100 було акредитовано  спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (чергово і для Економічного коледжу спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (чергово) та спеціальність 5.03060101 «Організація виробництва».

У травні 2013 року Державна акредитаційна комісія акредитувала (чергово) для Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП» спеціальність 5.03050401 «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Відповідно до рішення ДАК від 27.06.2013р., було акредитовано напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (чергово) і спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства» (чергово) та напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (чергово).

За рішенням ДАК від 27.12.2013р., протокол №108 акредитаційна комісія акредитувала для Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП» за першим рівнем спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» (чергово).

З серпня 2014 року очолює заклад Олег Борисович Желавський. До цього протягом одинадцяти років він  працював на посаді проректора з навчальної роботи Університету економіки і підприємництва. У 2008 Олег Желавський  захистив кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З 2012 року доцент, доктор філософії. Автор близько 30 наукових праць. Нагороджений нагрудним знаком «За розбудову освіти».

У листопаді 2015 року Державна акредитаційна комісія акредитувала (чергово) для ПВНЗ «УЕП» напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Рішенням Акредитаційної комісії від 03 липня 2017 року, протокол №126 з урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії було визнано акредитованими (чергово) для Економічного коледжу Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та спеціальність 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу в університеті створено кафедри: фінансів і кредиту, менеджменту організацій, економіки підприємства, обліку та аудиту, соціально-гуманітарних дисциплін, вищої математики та інформатики. Їх очолюють фахівці зі ступенями докторів, кандидатів наук, значним стажем викладацької роботи та високим науковим рівнем з відповідного фаху, і є авторами наукових методичних розробок.
В ПВНЗ «УЕП» продовжується робота із відкриття аспірантури.

Система формування та відбору контингенту студентів є важливою складовою частиною постійного поліпшення якості підготовки фахівців для ринкової економіки. Університет накопичив певний досвід формування контингенту студентів із економічних спеціальностей.
Серед розмаїття вищих навчальних закладів приватної  форми власності, університет здо¬був вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл нашої держави та  випустив понад 6750 фахівців. Випускники університету працюють у різних галузях економіки, на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності та організаційно-правових форм, займають чільні місця на виробництві, в управлінських структурах, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, розвивають власну підприємницьку діяльність.

З часу створення і до сьогоднішнього дня університет у своїй діяльності значну увагу приділяє забезпеченню кадрових потреб Поділля та це один із небагатьох вишів України який постійно вдосконалюється, запроваджує новітехнології та прямує до європейського освітнього рівня. Навчальний процес в університеті  адаптований до вимог сучасного ринку праці для забезпечення розвитку інноваційного мислення в молоді та майбутнього працевлаштування.

 

/ / / / / / / / /