Штатний розпис

         
         
           Ш Т А Т Н И Й     Р О З П И С    
                 
  працівників адміністративного та викладацького складу    
Університету економіки і підприємництва        
  на 2022 рік    
                 
№ з/п ПОСАДА

Код за класифікатором професій

ДК 003:2010

Кількість штатних одиниць  
1 2 3 4  
АДМIНIСТРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ  
КЕРIВНИЙ СКЛАД  
  Ректор 1210.1 1,00  
  Проректор з науково методичної роботи 1210.1 1,00  
  Проректор з навчальної роботи 1210.1 1,00  
  Проректор з міжнародних та регіональних зв’язків 1210.1 1,00  
  Всього:   4,00  
БУХГАЛТЕРIЯ  
  Головний бухгалтер 1231 1,00  
  Бухгалтер 3433 1,00  
  Всього:   2,00  
ВІДДІЛ КАДРІВ  
  Інспектор з кадрів 3423 1,00  
  Всього:   1,00  
КАНЦЕЛЯРIЯ  
  Секретар 4115.1 1,00  
  Всього:   1,00  
БІБЛІОТЕКА  
  Бібліотекар 4141 1,00  
  Всього:   1,00  
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ  
  Інженер з охорони праці 2149.2 0,50  
  Всього:   0,50  
ГОСПОДАРСЬКИЙ ВIДДIЛ  
  Завiдувач   господарства 1239 1,00  
  Прибиральник службових приміщень 9132 3,00  
  Всього:   4,00  
НАВЧАЛЬНИЙ ВIДДIЛ  
  Провідний фахівець 3439 1,00  
  Фахівець 3439 2,50  
 

Всього:

  3,50  
ВІДДІЛЕННЯ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  
  Начальник відділення 1229.4 0,50  
  Заступник начальника відділення 3436 1,00  
  Всього:   1,50  
ФАХОВИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  
  Директора 1210.1 1,00  
  Професор 2310.1 1,00  
  Доцент 2310.1 5,75  
  Старший викладач 2310.2 3,46  
  Викладач 2310.2 3,80  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   16,01  
ВИКЛАДАЦЬКИЙ ПЕРСОНАЛ УНІВЕРСИТЕТУ  
КАФЕДРА ЕKОНОМIКИ ПIДПРИЄМСТВA  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Професор 2310.1 1,00  
  Доцент 2310.1 3,75  
  Старший викладач 2310.2 1,00  
  Викладач 2310.2 1,86  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   9,61  
КАФЕДРА     МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Професор 1229.4 1,00  
  Доцент 2310.1 3,55  
  Старший викладач 2310.2 2,42  
  Викладач 2310.2 2,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   10,97  
КАФЕДРА     ОБЛIКУ І ОПОДАТКУВАННЯ  
  Завідувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Професор 2310.1 1,35  
  Доцент кафедри 2310.1 3,75  
  Старший викладач 2310.2 2,80  
  Викладач 2310.2 1,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   10,90  
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ  
  Завідувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Професор 1229.4 2,96  
  Доцент кафедри 2310.1 2,94  
  Старший викладач 2310.2 2,00  
  Викладач 2310.2 1,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   10,90  
КАФЕДРА   ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА IНФОРМАТИКИ  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Доцент кафедри 2310.1 3,25  
  Старший викладач 2310.2 2,35  
  Викладач 2310.2 2,00  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   9,60  
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  
  Завiдувач кафедрою 1229.4 1,00  
  Доцент кафедри 2310.1 2,00  
  Старший викладач 2310.2 4,76  
  Викладач 2310.2 5,45  
  Лаборант 3340 1,00  
  Всього:   14,21  
  ВСЬОГО ПО ШТАТНОМУ   РОЗПИСУ   100,70  
     
   
                 
  Ректор       О.Б. Желавський    
                 
  Головний бухгалтер     О.П. Кондратюк    
/ / / / / / / / /