ЗАЯВА

Кошторис

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Ректор Університету економіки і

                                                                                  підприємництва

                                                                                  ____________ Желавський О.Б.

                                                                                  «___»_____________20___р.

 

 

 

КОШТОРИС

Доходів і видатків

Університету економіки і підприємництва

на 2020/2021 навчальний рік

тис. грн.

Доходи 9180,00
Надходження коштів від основної дільності (надання освітніх послуг) 9162,00
Інші надходження від діяльності не забороненої чинним законодавством 18,00
Видатки 9180,00
Витрати на персонал університету 7293,00
Витрати на комунальні послуги та оренду навчальних площ 752,00
Витрати на матеріальне забезпечення університету 1123,00
Інші операційні витрати 12,00

Головний бухгалтер                                                              О.П.Кондратюк                        

/ / / / / / / / /