Кошторис

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                              Ректор Університету економіки і підприємництва

                                                                                                                             _______________ О.Б. Желавський

                                                                                              «____»_______________20____р.

КОШТОРИС

Доходів і видатків

Університет економіки і підприємництва

на 2021/2022 навчальний рік

тис. грн.

Доходи 11540,00
Надходження коштів від основної діяльності (надання освітніх послуг) 11517,00
Інші надходження від діяльності не забороненої чинним законодавством 23,00
Видатки 11540,00
Витрати на персонал університету 9169,00
Витрати на комунальні послуги та оренду навчальних площ 945,00
Витрати на матеріальне забезпечення університету 1411,00
Інші операційні витрати 15,00

Головний бухгалтер                                                     О.П. Кондратюк

/ / / / / / / / /