Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-кваліфікаційний – молодший спеціаліст

Термін навчання – три роки на основі базової загальної середньої освіти (9-ти кл.)

                                – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі кваліфікованого робітника

 

Освітній ступінь – молодший бакалавр

Термін навчання – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

         – два роки на базі кваліфікованого робітника.

Форма навчання – денна

Молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ‑ це фахівець, який займається інформаційно-аналітичною, організаційно-виконавчою та адміністративно-господарською діяльністю, здійснює операції, пов'язані з процесами купівлі-продажу товарів на підприємствах різних форм власності, біржах різних типів, досліджує ринок та вивчає суспільну думку, займається посередництвом у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних послуг, здійснює управління діяльністю транспортних агентств, а також здатний успішно започаткувати власну справу.

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у:

‑ сфері підприємництва:

 • організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;

‑ сфері торгівлі:

 • вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
 • розробка стратегії і тактики маркетингу;
 • формування і контроль асортименту товарів;
 • управління якістю товарів;
 • оптимізація товаропросування;
 • переробка та зберігання товарів і сировини;

‑ сфері біржової діяльності:

 • організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
 • проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
 • використання біржової інформації у своїй діяльності.

Випускник може працювати: товарознавцем; торговим агентом; комівояжером; заступником завідуючого секцією; менеджером з продажу; менеджером з Інтернет-продажу;маркетологом;брокером;агентом з торгівлі нерухомістю;біржовим агентом;агентом-експедитором;керівниками підприємств різних форм власності;експертами з контролю якості в органах експертизи товарів;митного контролю у державних органах та органах маркетингової служби;митним брокером.

/ / / / / / / / /