ЗАЯВА

Акредитовано освітню програму «Інженерія програмного забезпечення».

Міністерством освіти і науки України акредитовано освітню програму «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» ОКР «Молодший спеціаліст» у Хмельницькому фаховому економіко-технологічний коледжі Університету економіки і підприємництва.

>> Протокол засідання акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України № 145 від 14 червня 2022 року.

/ / / / / / / / /