Облік і оподаткування

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація – Облік, аудит та оподаткування

Освітньо-кваліфікаційний – молодший спеціаліст

Термін навчання – три роки на основі базової загальної середньої освіти (9-ти кл.)

                                – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі кваліфікованого робітника

Освітній ступінь – молодший бакалавр

Термін навчання – два роки на базі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

        два роки на базі кваліфікованого робітника.

Форма навчання – денна

«Облік і оподаткування» є однією із найактуальніших та найцікавіших спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку, оподаткування, аналізу та аудиту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та галузей, включаючи бюджетні установи та банки.

Спеціальність «Облік і оподаткування» формує системні знання з питань методології та організації обліку та аудиту, формування фінансової, статистичної, податкової та іншої звітності, проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, оподаткування юридичних та фізичних осіб тощо.

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» отримують кваліфікацію молодший спеціаліст з обліку і оподаткування. Фахівці цієї спеціальності формують штат працівників бухгалтерії, економічного, аналітичного та фінансового відділу підприємств приватного сектору економіки, державних підприємств, бюджетних установ, банків та інших фінансово-кредитних установ, підприємств торгівлі, сільського господарства, сфери послуг і т.д. Вони можуть працювати на посаді касира, бухгалтера, помічника аудитора, аналітика, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних фондів соціального страхування, Пенсійного фонду.

/ / / / / / / / /