Відомості про освітні програми

Інформація про спеціальності та освітні програми

Освітньо-професійний ступінь/освітній ступінь Назва спеціальності Освітня програма
Фаховий молодший бакалавр Економіка Економіка
Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
Бакалавр Економіка Економіка
Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Менеджмент
Магістр Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Менеджмент підприємницької діяльності
/ / / / / / / / /