Науково - дослідницька діяльність

Науково-педагогічні працівники університету працюють над розробкою загальноуніверситетської теми «Розробка інноваційної моделі сталого розвитку економіки підприємств і механізму її функціонування».

кафедра фінансів, банківської справи та страхування «Фінансові аспекти функціонування соціально-економічних систем та управління ними»
кафедра менеджменту   та туризму «Функціонування соціально-економічних систем та управління ними»
кафедра економіки «Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах євроінтеграції»
кафедра обліку та оподаткування «Удосконалення процесу організації та ведення обліку, аналізу й аудиту на підприємствах України»
Кафедра вищої математики та інформатики Програмне забезпечення інформаційних систем і технологій та комп’ютерне і математичне моделювання у функціонуванні соціально-економічних систем та управлінні ними
/ / / / / / / / /