Фінанси, банківська справа та страхування

Категорія: Фінанси, банківська справа та страхування Перегляди: 3535

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація – Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній ступінь ‑ бакалавр

Термін навчання – чотири роки на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

                               – два роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна


Сучасний розвиток економічної системи України поставив нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів та підприємницьких структур; розробляти і вирішувати актуальні питання щодо забезпечення фінансової стабілізації в державі.
Бакалавр з фінансів призначений для роботи на підприємствах різних форм власності та видів діяльності, у фінансових установах: біржах, фондових та кредитних ринках, банках, податковій адміністрації, Державному казначействі, фондах, органах виконавчої влади. Фахівці з даної спеціальності повинен вміти:

Фахівець даного профілю може займати наступні посади:

         - брокер (посередник) з цінних паперів;

         - дилер (продавець) цінних паперів;

         - маклер біржовий;

         - агент страховий;

         - оцінювач,

         - експерт;

         - інспектор кредитний;

         - інспектор обмінного пункту;

         - інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;

         - бухгалтер;

         - ревізор;

         - молодший державний інспектор;

         - інспектор митний;

         - інспектор з контролю за цінами;

         - інспектор цін,

         - інспектор з експорту;

         - фінансист;

         - фінансовий директор.