Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація – Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній ступінь ‑ магістр

Термін навчання – один рік шість місяців на базі освітнього ступеня «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Форма навчання – денна, заочна


Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», який отримав освітній рівень «повна вища освіта», здобувши спеціальні вміння та знання, призначений для виконання науково-дослідних, педагогічних та управлінських функцій, що пов'язані з економічною діяльністю. 
Фахівці фінансового профілю можуть працювати в аналітичних, економічних, фінансових, інвестиційних службах компаній реального сектора економіки; у відділах корпоративних фінансів і в аналітичних службах компаній фінансового сектора; в консалтингових компаніях, які спеціалізуються на управлінському та фінансовому консалтингу і оціночній діяльності; у фінансово-аналітичних агентствах, в аналітичних центрах, які займаються питаннями економічної політики та розвитку вітчизняного і міжнародного бізнесу, в академічних організаціях (інститути, лабораторії) та університетських кафедрах і центрах, які розробляють і вдосконалюють засади управління корпоративними фінансами та ін. 
У процесі роботи фінансистів у фінансових установах їхня діяльність більшою мірою набуває аналітичного та прогностичного характеру. Так, на перший план у системі професійних обов'язків фахівців з фінансів у фінансових та інвестиційних компаніях виходять розробка бюджетних та інвестиційних моделей, фінансове планування і бюджетування, участь в аналізі бізнес-ідей та підготовці бізнес-планів тощо. Праця у банківських установах передбачає моніторинг і контроль руху грошових потоків, оцінку платоспроможності та кредитоспроможності позичальників, розрахунок кредитних забезпечень і резервів, моніторинг банківських продуктів та ін.
Магістр з фінансів і кредиту спроможний виконувати професійні роботи й обіймати посади, відповідно до основних видів діяльності: керівники підприємств, установ та організацій - заступник директора відділення, заступник директора філіалу, директор відділення, директор філіалу, директор підприємства; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів - заступник директора з економіки, начальник лабораторії економічних досліджень, начальник планово-економічного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник фінансового відділу; керівники підрозділів кадрів і трудових відносин - начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху, начальник відділу організації праці та заробітної плати; керівники підрозділів маркетингу - заступник комерційного директора, директор комерційний, заступник начальника комерційного відділу, начальник комерційного відділу; викладачі університетів та вищих навчальних закладів - асистент; викладачі середніх навчальних закладів - викладач професійного навчально-виховного закладу; фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації - експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант з ефективності підприємництва, спеціаліст з ефективності підприємництва; професіонали в галузі економіки - науковий співробітник, економіст з фінансової роботи, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, економічний радник; дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій - брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, маклер біржовий; страхові агенти, агент комерційний, агент торговий, оцінювач, інспектор кредитний, торговельний брокер, інспектор митний, інспектори податкової служби - ревізор-інспектор, податковий інспектор, головний державний податковий інспектор; інші державні інспектори - інспектор цін, інспектор з експорту.
На відміну від бакалавра, магістр з фінансів на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить складні економічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня. Назви інших первинних посад фахівців з фінансів визначаються у варіативних компонентах освітньо-кваліфікаційної характеристики згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до формулювання назв посад, передбачених чинними нормативними актами.

/ / / / / / / / /