Положення про відділення доуніверситетської підготовки

1.Загальні положення
1.1. Відділення довузівської підготовки є структурним підрозділом університету, основною метою якого є вивчення ринку надання освітніх послуг та ринку праці в регіоні, реклама ПВНЗ «УЕП» та Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП», профорієнтаційна робота серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, випускників ПТУ, технікумів, коледжів та осіб, які мають базову загальну середню освіту, повну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста, з метою залучення і підготовки їх до вступу в університет.
1.2. Відділення довузівської підготовки керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Правилами прийому до ПВНЗ «УЕП», «Статутом університету», іншими законодавчими і нормативними документами з питань освіти, рішеннями, що мають чинність в університеті.
1.3. Відділення довузівської підготовки безпосередньо підпорядковується ректору університету. Адміністративне та організаційно-методичне керівництво діяльністю відділення довузівської підготовки здійснює начальник відділення довузівської підготовки, який призначається і звільняється ректором університету.
1.4. Відділення довузівської підготовки працює у взаємодії з Приймальною комісією університету, Економічним коледжем, кафедрами, навчальним відділом, відділом кадрів, бухгалтерією, бібліотекою, іншими підрозділами університету.
1.5. Кошторис витрат по забезпеченню діяльності відділення довузівської підготовки, його структура та штатний розпис затверджуються ректором університету за поданням проректора з навчальної роботи.

2. Основні завдання відділення довузівської підготовки
2.1. Проведення профорієнтаційної та рекламно-агітаційної роботи серед населення з питань вступу і навчання в університеті та коледжі.
2.2. Організація днів відкритих дверей в університеті, участь у ярмарках професій за сприяння центрів зайнятості населення.
2.3. Виявлення обдарованої молоді з метою залучення до вступу в університет та коледж через різні форми довузівської підготовки.
2.4. Набір слухачів на підготовчі курси з денною та заочною формами навчання та організаційне забезпечення навчально-виховного процесу на курсах.
2.5. Створення клубу випускників Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва», забезпечення його функціонування.
2.6. Використання клубних форм роботи для створення позитивного іміджу університету, високої його репутації та престижності, як серед абітурієнтів так і серед фахівців та роботодавців.

3.Функціональна діяльність відділення довузівської підготовки
3.1. Реклама освітніх послуг університету через друковані та електронні засоби масової інформації; Internet; реклама в спеціалізованих друкованих виданнях; пряма реклама серед населення засобами наочної агітації.
3.2. Підготовка до друку рекламних матеріалів про університет та коледж (листівок, буклетів, плакатів, довідників, тощо).
3.3. Замовлення сувенірної рекламної продукції з символікою університету.
3.4. Постійна співпраця із засобами масової інформації з метою рекламування освітніх послуг ПВНЗ «УЕП».
3.5. Укладання довготривалих договорів на рекламу з основними партнерами.
3.6. Підготовка та подача в ЗМІ оголошень про прийом студентів до університету та підготовчих курсів.
3.7. Забезпечення функціонування сторінки відділення довузівської підготовки на сайті ПВНЗ «УЕП».
3.8. Організація прийому слухачів на денні та заочні підготовчі курси згідно з ліцензією.
3.11. Організація та забезпечення навчально-виховного процесу на підготовчих курсах.
3.12. Організація та проведення навчальних курсів з метою підготовки абітурієнтів до вступу в університет.
3.13. Робота з організації та забезпечення функціонування клубу випускників ПВНЗ «УЕП».

/ / / / / / / / /