Наші ліцензії.

 

Для того, щоб ознайомитися з ліцензіями пропонуємо відвідати реєстр суб'єктів освітньої діяльності в Україні.


Ліцензовані спеціальності Університету економіки і підприємництва:

>> https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/30.%2003.%2021/301-vo-21.pdf

Ліцензовані спеціальності Хмельницького фахового економіко-технологічного коледжу:

>> https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/fahova%202021/20-fahova-21.pdf

 

/ / / / / / / / /