Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки до Університету економіки і підприємництва:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної
загальної середньої
Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 12 липня 2018 року

13 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні іспити у ПВНЗ «УЕП»

о 18.00 годині

20 липня 2018 року 

о 18.00 годині

07 вересня 2018 року

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі від вступників, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до ПВНЗ "УЕП"

о 18.00 годині

26 липня 2018 року 

о 18.00 годині

12 вересня 2018 року

Строки проведення ПВНЗ «УЕП» співбесіди та вступних іспитів

з 21 липня до

26 липня включно 2018 року

з 08 вересня до

12 вересня включно 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року не пізніше 12 години 15 вересня 2018 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  до 18.00 години 10 серпня 2017 року  до 18.00 години 18 вересня 2017 року
Зарахування вступників
за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 22 серпня 2018 року не пізніше 23 вересня 2018 року

 

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПВНЗ «УЕП», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 

12 липня 2018 року

13 серпня 2018 року

(30 січня 2018 року*)

Закінчення прийому заяв та документів 

о 18.00 годині

24 липня 2018 року

о 18.00 годині

07 вересня 2018 року

(23 лютого 2018 року*)

Строки проведення ПВНЗ «УЕП» фахових вступних випробувань

з 25 липня до 31 липня 2018 року

з 08 вересня до 12 вересня 2018 року

(24-27 лютого 2018 року*)

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 години

12 серпня 2018 року

до 18.00 години

18 вересня 2018 року (до 18.00 години 1 березня 2018*)

Зарахування вступників

не пізніше 15 серпня 2018 року

не пізніше 23 вересня 2018 року

(не пізніше 1 березня 2018*)

* - на вакантні місця.


3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПВНЗ «УЕП», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст на здобуття освітнього ступеня магістра проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року

10 серпня 2018 року

16 січня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ПВНЗ «УЕП» о 18.00 годині 27 липня 2018 року

о 18.00 годині 07 вересня 2018 року

11 лютого 2018 року

Строки проведення ПВНЗ «УЕП» фахових вступних випробувань, екзамену з іноземної мови* з 28 липня до 31 липня 2018 року

з 08 вересня до 12 вересня 2018 року

12-18 лютого 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року не піздніше 12.00 години 15 вересня 2018 року не піздніше 12.00 години 20 лютого 2018 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 години

20 серпня 2018 року

до 18.00 години 18 вересня 2018 року

до 18.00 години

23 лютого 2018 року

Зарахування вступників не пізніше 20 серпня 2018 року

не пізніше 20 вересня 2018 року

не пізніше 25 лютого 2018 року

4. Для вступу до Економічного коледжу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання, а саме прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі освіти
базової загальної середньої
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом V цих Правил 02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, співбесіди до ЕК ПВНЗ «УЕП» о 18.00 години 14 липня 2018 року
Строки проведення ПВНЗ «УЕП» вступних іспитів та співбесіди з 15 липня до 22 липня включно 2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 24 липня 2018 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12.00 години 28 липня 2018 року
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів або пільгових довгострокових кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 02 серпня 2018 року
Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 серпня 2018 року

5. Для вступу до Економічного коледжу на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання, а саме прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освіти
повної загальної середньої
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 02 липня 2018 року 02 липня 2018 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту о 18 год. 00 хв. 25 липня 2018 року

о 18 год. 00 хв.

25 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил 12 липня 2018 року 31 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів до ЕК ПВНЗ «УЕП» о 18.00 годині 01 серпня 2018 року о 18.00 годині 25 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до ЕК ПВНЗ «УЕП» о 18.00 годині 08 серпня 2018 року о 18.00 годині 30 серпня 2018 року
Строки проведення вступних іспитів з 02 серпня до 07 серпня включно 2018 року з 26 серпня до 29 серпня включно 2018 року
Строки проведення співбесіди з 02 серпня до 04 серпня включно 2018 року з 26 серпня до 28 серпня включно 2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 09 серпня 2018 року не пізніше 12.00 години 31 серпня 2018 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12.00 години 12 серпня 2018 року до 12.00 години 03 вересня 2018 року
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів або пільгових довгострокових кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12.00 години 17 серпня 2018 року не пізніше 12.00 години 15 вересня 2018 року
Додаткове зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2018 року не пізніше 30 вересня 2018 року

6. Для вступу до Економічного коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників, а саме прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом V цих Правил 12 липня 2018 року 31 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 01 серпня 2018 року о 18.00 годині 25 серпня 2018 року
Строки проведення ПВНЗ «УЕП» фахових вступних випробувань з 02 серпня до 07 серпня включно 2018 року з 26 серпня до 29 серпня включно 2018 року
Строки проведення ПВНЗ «УЕП» співбесіди з 02 серпня до 04 серпня включно 2018 року з 26 серпня до 28 серпня включно 2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 09 серпня 2018 року не пізніше 12.00 години 31 серпня 2018 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12.00 години 12 серпня 2018 року до 12.00 години 03 вересня 2018 року
Зарахування вступників за рахунок пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12.00 години 17 серпня 2018 року не пізніше 12.00 години 15 вересня 2018 року
Додаткове зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2018 року не пізніше 30 вересня 2018 року
/ / / / / / / / /