ЗАЯВА

Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до Хмельницького фахового економіко-технологічного коледжу Університету економіки і підприємництва

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
вступники на основі
базової загальної середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 23 червня 2022 року
Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 31 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил 30 червня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, співбесіди до ХФЕТК УЕП о 18:00 годині 13 липня 2022 року
Строки проведення вступних іспитів та співбесіди з 14 липня до 23 липня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою),із зазначенням рекомендованих до зарахування, що формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти не пізніше 12.00 години 26 липня 2022 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12:00 години 30 липня 2022 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше ніж 03 серпня 2022 року
Додатковий прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил 15 серпня 2022 року
Закінчення додаткового прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, співбесіди до ХФЕТК УЕП вимог до зарахування 25 серпня 2022 року
Строки проведення вступних іспитів та співбесіди для додаткового прийому з 26 серпня до 29 серпня включно 2022 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за додаткового прийому до 18:00 години 30 серпня 2022 року
Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше ніж 31 серпня 2022 року

2. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною (дуальною) та заочною формою здобуття освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна (дуальна) форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі
повної загальної (профільної) середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2022 року 01 липня 2022 року
Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 30 вересня 2022 року 30 вересня 2022 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил

14 липня 2022 року

20 серпня 2022 року*

14 липня 2022 року**

15 серпня 2022 року***

17 жовтня 2022 року****

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

о 18:00 годині 26 липня 2022 року

о 18:00 10 вересня 2022 року*

о 18:00 годині

05 серпня 2022 року**

о 18:00 годині

06 вересня 2022 року***

о 18:00 годині

08 листопада 2022 року****

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 годині 03 серпня 2022 року

о 18:00 15 вересня 2022 року*

о 18:00 годині

12 серпня 2022 року**

о 18:00 годині

13 вересня 2022 року***

о 18:00 годині

15 листопада 2022 року****

Вступні іспити, співбесіди проводяться в кілька потоків у такі строки

з 21 липня по 02 серпня 2022 року включно

з 06 вересня до 14 вересня 2022 року включно *

з 06 по 11 серпня 2022 року включно**

з 07 по 12 вересня 2022 року включно***

з 09 по 14 листопада 2022 року включно****

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

не пізніше 12:00 години 07 серпня 2022 року

не пізніше 12:00 години 20 вересня 2022 року

не раніше 15 серпня 2022 року**

не раніше 16 вересня 2022 року***

не раніше 17 листопада 2022 року****

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 12:00 години 14 серпня 2022 року

до 12:00 години 25 вересня 2022 року*

до 10:00 години

26 серпня 2022 року**

до 10:00 години

27 вересня 2022 року***

до 10:00 години
30 листопада 2022 року****

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12:00 години 18 серпня 2022 року

не пізніше 30 вересня 2022 року*

не пізніше ніж 26 серпня 2022 року**

не пізніше ніж 27 вересня 2022 року***

не пізніше ніж 30 листопада 2022 року****

* – додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення вступних іспитів та співбесіди та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною (дуальною) формою здобуття освіти;

** – перша сесія для заочної форми навчання;

*** – друга сесія для заочної форми навчання;

**** – третя сесія для заочної форми навчання.

3. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил

18 липня 2022 року

18 серпня 2022 року*

24 січня 2022 року**

14 липня 2022 року***

15 серпня 2022 року****

17 жовтня 2022 року*****

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині 16 серпня 2022 року

о 18:00 06 вересня 2022 року*

о 18:00 годині

21 лютого 2022 року**

о 18:00 годині

12 серпня 2022 року***

о 18:00 годині

13 вересня 2022 року****

о 18:00 годині

15 листопада 2022 року*****

Строки проведення фахових вступних випробувань, співбесіди, вступних іспитів

з 17 по 23 серпня 2022 року включно

з 07 по 12 вересня 2022 року включно*

з 22 до 27 лютого 2022 року**

з 13 до 19 серпня 2022 року***

з 14 до 20 вересня 2022 року****

з 16 до 22 листопада 2022 року*****

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

не пізніше 12:00 години 27 серпня 2022 року

не пізніше 12:00 години 13 вересня 2022 року

не раніше 27 лютого 2022 року**

не раніше 23 серпня 2022 року***

не раніше 24 вересня 2022 року****

не раніше 26 листопада 2022 року*****

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 10:00 години
31 серпня 2022 року

до 10:00 години
14 вересня 2022 року

до 10:00 години
28 лютого 2022 року*»

до 10:00 години
26 серпня 2022 року**»

до 10:00 години
27 вересня 2022 року***

до 10:00 години
30 листопада 2022 року****

Зарахування вступників, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше ніж 31 серпня 2022 року

не пізніше ніж 15 вересня 2022 року*

не пізніше 28 лютого 2022**

не пізніше 26 серпня 2022 року***

не пізніше 27 вересня 2022 року****

не пізніше 30 листопада 2022 року*****

       

*– додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення фахових вступних випробувань, співбесіди, вступних іспитів та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою здобуття освіти;

** – на вакантні місця у межах ліцензованого обсягу;

*** – перша сесія для заочної форми навчання;

**** – друга сесія для заочної форми навчання;

***** – третя сесія для заочної форми навчання.

/ / / / / / / / /