підготовчі курси

Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до Хмельницького фахового економіко-технологічного коледжу Університету економіки і підприємництва

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти, а саме: прийом заяв та документів, вступні іспити, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
вступники на основі
базової загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил 29 червня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, співбесіди до ХФЕТК УЕП о 18:00 годині 13 липня 2021 року
Строки проведення вступних іспитів та співбесіди з 14 липня до 24 липня включно 2021 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти не пізніше 12.00 години 27 липня 2021 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12:00 години 30 липня 2021 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше ніж 03 серпня 2021 року
Додатковий прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил 15 серпня 2021 року
Закінчення додаткового прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, співбесіди до ХФЕТК УЕП вимог до зарахування 25 серпня 2021 року
Строки проведення вступних іспитів та співбесіди для додаткового прийому з 26 серпня до 29 серпня включно 2021 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за додаткового прийому до 18:00 години 30 серпня 2021 року
Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше ніж 31 серпня 2021 року


2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною, дуальною та заочною формою здобуття освіти, а саме: реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів, прийом заяв та документів, вступні іспити, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна або дуальна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі
повної загальної (профільної) середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року 01 липня 2021 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 30 вересня 2021 року 30 вересня 2021 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил 14 липня 2021 року

16 липня 2021 року*

17 серпня 2021 року**

18 жовтня 2021 року***

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів о 18:00 годині 26 липня 2021 року

о 18:00 годині

08 серпня 2021 року*

о 18:00 годині

08 вересня 2021 року**

о 18:00 годині

09 листопада 2021 року***

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18:00 годині 02 серпня 2021 року

о 18:00 годині

14 серпня 2021 року*

о 18:00 годині

15 вересня 2021 року**

о 18:00 годині

16 листопада 2021 року***

Строки проведення вступних іспитів

з 01 до 20 липня включно 2021 року

з 14 липня по 02 серпня 2021 року****

з 09 по 13 серпня 2021 року включно*

з 09 по 14 вересня 2021 року включно**

з 10 по 15 листопада 2021 року включно***

Строки проведення співбесіди з 24 до 29 липня включно 2021 року

з 10 до 12 серпня 2021 року включно*

з 10 до 13 вересня 2021 року включно**

з 11 до 13 листопада 2021 року включно**

Оприлюднення рейтингового списку вступників з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра не пізніше 12:00 години 15 серпня 2021 року

не раніше 15 серпня 2021 року*

не раніше 16 вересня 2021 року**

не раніше 17 листопада 2021 року***

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12:00 години 19 серпня 2021 року

до 10:00 години

29 серпня 2021 року*

до 10:00 години

30 вересня 2021 року**

до 10:00 години
30 листопада 2021 року***

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12:00 години 20 серпня 2021 року

не пізніше ніж 29 серпня 2021 року*

не пізніше ніж 30 вересня 2021 року**

не пізніше ніж 30 листопада 2021 року***

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2021 року не пізніше 30 листопада 2021 року

* – перша сесія для заочної форми навчання

** – друга сесія для заочної форми навчання

*** – третя сесія для заочної форми навчання

**** – додаткова сесія для вступників за денною або дуальною формою здобуття освіти, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

3. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників, а саме: строки прийому заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил 14 липня 2021 року

25 січня 2021 року*

16 липня 2021 року**

17 серпня 2021 року***

18 жовтня 2021 року****

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 годині 26 липня 2021 року

о 18:00 годині

23 лютого 2021 року*

о 18:00 годині

14 серпня 2021 року**

о 18:00 годині

15 вересня 2021 року***

о 18:00 годині

16 листопада 2021 року****

Строки проведення фахових вступних випробувань з 27 липня до 02 серпня включно 2021 року

з 24 до 27 лютого 2021 року*

з 15 до 19 серпня 2021 року**

з 16 до 20 вересня 2021 року***

з 17 до 21 листопада 2021 року****

Строки проведення співбесіди з 27 до 29 липня включно 2021 року

з 24 до 27 лютого 2021 року*

з 15 до 19 серпня 2021 року**

з 16 до 20 вересня 2021 року***

з 17 до 21 листопада 2021 року****

Оприлюднення рейтингового списку вступників з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра не раніше 10 серпня 2021 року

не раніше 28 лютого 2021 року*

не раніше 20 серпня 2021 року**

не раніше 21 вересня 2021 року***

не раніше 18 листопада 2021 року***

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 10:00 години
29 вересня 2021 року

до 18:00 години
28 лютого 2021 року*

до 10:00 години
29 серпня 2021 року**

до 10:00 години
30 вересня 2021 року***

до 10:00 години
30 листопада 2021 року****

Зарахування вступників, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше ніж 30 вересня 2021 року

не пізніше 01 березня 2021*

не пізніше 29 серпня 2021 року**

не пізніше 30 вересня 2021 року***

не пізніше 30 листопада 2021 року****

Зарахування на навчання організованих груп вступників може бути дозволено Міністерством освіти і науки України упродовж року за зверненням Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців) не пізніше 30 листопада 2020 року не пізніше 30 листопада 2020 року
       

* – на вакантні місця у межах ліцензованого обсягу

** – перша сесія для заочної форми навчання

*** – друга сесія для заочної форми навчання

**** – третя сесія для заочної форми навчання


 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до Університету економіки і підприємництва

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, а саме реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі
повної загальної середньої освіти повної загальної середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року 02 серпня 2021 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 30 вересня 2021 року 30 вересня 2021 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил 14 липня 2021 року

16 липня 2021 року*

17 серпня 2021 року**

18 жовтня 2021 року***

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання до УЕП та вступних іспитів

о 18:00 годині

23 липня 2021 року

о 18:00 годині

14 серпня 2021 року*

о 18:00 годині

15 вересня 2021 року**

о 18:00 годині

16 листопада 2021 року***

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів до УЕП

о 18:00 годині

16 липня 2021 року

о 18:00 годині

08 серпня 2021 року*

о 18:00 годині

08 вересня 2021 року**

о 18:00 годині

09 листопада 2021 року***

Строки проведення УЕП вступних іспитів для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 14 по 23 липня 2021 року

з 09 по 13 серпня 2021 року включно*

з 09 по 14 вересня 2021 року включно**

з 10 по 15 листопада 2021 року включно***

Строки проведення УЕП співбесіди з 17 до 19 липня включно 2021 року

з 10 до 12 серпня 2021 року включно*

з 10 до 13 вересня 2021 року включно**

з 11 до 13 листопада 2021 року включно**

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 10 серпня 2021 року

не раніше 15 серпня 2021 року*

не раніше 16 вересня 2021 року**

не раніше 17 листопада 2021 року***

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 10:00 години
30 вересня 2021 року

до 10:00 години

29 серпня 2021 року*

до 10:00 години

30 вересня 2021 року**

до 10:00 години
30 листопада 2021 року***

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 листопада 2021 року

не пізніше ніж 29 серпня 2021 року*

не пізніше ніж 30 вересня 2021 року**

не пізніше ніж 30 листопада 2021 року***

* – перша сесія для заочної форми навчання

** – друга сесія для заочної форми навчання

*** – третя сесія для заочної форми навчання


2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить УЕП, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії
Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів з 14 липня до 23 липня 2021 року

25 січня 2021 року*

16 липня 2021 року**

17 серпня 2021 року***

18 жовтня 2021 року****

Закінчення прийому заяв та документів з 14 липня до 23 липня 2021 року

о 18:00 годині

23 лютого 2021 року*

о 18:00 годині

14 серпня 2021 року**

о 18:00 годині

15 вересня 2021 року***

о 18:00 годині

16 листопада 2021 року****

Строки проведення УЕП фахових вступних випробувань з 24 липня до 30 липня 2021 року

з 24 до 27 лютого 2021 року*

з 15 до 19 серпня 2021 року**

з 16 до 20 вересня 2021 року***

з 17 до 21 листопада 2021 року****

Надання рекомендацій для зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 10 вересня 2021 року

не раніше 28 лютого 2021 року*

не раніше 20 серпня 2021 року**

не раніше 21 вересня 2021 року***

не раніше 18 листопада 2021 року***

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 10:00 години
30 вересня 2021 року

до 18:00 години
28 лютого 2021 року*

до 10:00 години
29 серпня 2021 року**

до 10:00 години
30 вересня 2021 року***

до 10:00 години
30 листопада 2021 року****

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 вересня 2021 року

не пізніше 01 березня 2021*

не пізніше 29 серпня 2021 року**

не пізніше 30 вересня 2021 року***

не пізніше 30 листопада 2021 року****

* – на вакантні місця у межах ліцензованого обсягу

** – перша сесія для заочної форми навчання

*** – друга сесія для заочної форми навчання

**** – третя сесія для заочної форми навчання


3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, а саме реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів, прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Український центр оцінювання якості освіти та УЕП, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії
Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі
здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 11 травня 2021 року 11 травня 2021 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови*

о 18:00 годині

03 червня 2021 року

о 18:00 годині

03 червня 2021 року

Строк складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 11 травня до 29 травня 2021 року з 11 травня до 29 травня 2021 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання) 22 червня 2021 року 22 червня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів 25 червня 2021 року 25 червня 2021 року
Строк проведення основної сесії єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)* 30 червня 2021 року 30 червня 2021 року
Строк проведення УЕП відповідних вступних іспитів з іноземної мови у випадках, визначених цими Правилами (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)** 30 червня 2021 року 30 червня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року 01 липня 2021 року
Закінчення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 30 вересня 2021 року 30 вересня 2021 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

15 липня 2021 року

15 вересня 2021 року***

09 серпня 2021 року

15 жовтня 2021 року***

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

о 18:00 годині 23 липня 2021 року

14 жовтня 2021 року***

07 вересня 2021 року

14 листопада 2021 року***

Строк проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

з 19 липня по 30 липня 2021 року

з 15 жовтня по 21 жовтня 2021 року***

з 08 вересня до 14 вересня 2021 року

з 15 листопада по 21 листопада 2021 року***

Надання рекомендацій для зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 12:00 години 20 серпня 2021 року

не пізніше 22 жовтня 2021 року***

не пізніше 12:00 години 17 вересня 2021 року

не пізніше 12:00 години 25 листопада 2021 року***

Виконання вимог цих Правил для зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00 години

30 серпня 2021 року

до 18:00 години

26 жовтня 2021 року***

до 18:00 години

29 вересня 2021 року

до 18:00 години

28 листопада 2021 року***

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 15 вересня 2021 року

не пізніше ніж 30 листопада 2021 року***

не пізніше ніж 30 вересня 2021 року

не пізніше ніж 30 листопада 2021 року***

       

* – спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

** – проводяться за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в УЕП вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту;

*** – додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. При цьому використовуються результати єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, передбаченому цими Правилами або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у УЕП у передбачених цими Правилами випадках.

/ / / / / / / / /