Етапи вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж

1. Для вступників на основі БЗСО (після 9 класу) встановлено такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма
для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 23 червня 2023 року
Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 30 листопада 2023 року
Початок прийому заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил 30 червня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил о 18:00 годині 13 липня 2023 року
Строки розгляду мотиваційних листів з 14 липня до 22 липня 2023 року
Оприлюднення рейтингових списків вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування не пізніше 12:00 години 26 липня 2023 року
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 12:00 години 02 серпня 2023 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше ніж 03 серпня 2023 року
Додатковий прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил у декілька чергових сесій

10 серпня 2023 року*

11 вересня 2023 року**

11 жовтня 2023 року***

09 листопада 2023 року****

Закінчення додаткового прийому заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил у декілька чергових сесій

23 серпня 2023 року*

23 вересня 2023 року**

24 жовтня 2023 року***

22 листопада 2023 року****

Строки додаткового розгляду мотиваційних листів

з 24 по 28 серпня 2023 року*

з 24 по 27 вересня 2023 року**

з 25 по 28 жовтня 2023 року***

з 23 по 27 листопада 2023 року****

Оприлюднення рейтингових списків вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування

до 18:00 години 29 серпня 2023 року*

до 18:00 години 28 вересня 2023 року**

до 18:00 години 29 жовтня 2023 року***

до 18:00 години 28 листопада 2023 року****

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за додаткового прийому

до 18:00 години 30 серпня 2023 року*

до 18:00 години 29 вересня 2023 року**

до 18:00 години 30 жовтня 2023 року***

до 18:00 години 29 листопада 2023 року****

Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 31 серпня 2023 року*

не пізніше 30 вересня 2023 року**

не пізніше 31 жовтня 2023 року***

не пізніше 30 листопада 2023 року****

* – перша додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою навчання для здобуття освіти;

** – друга додаткова сесія;

*** – третя додаткова сесія;

**** – четверта додаткова сесія.


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж

2. Для вступників на основі ПЗСО, КР встановлено такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна форма
для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, ОКР кваліфікованого робітника
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 03 липня 2023 року 03 липня 2023 року
Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 30 листопада 2023 року 30 листопада 2023 року
Початок реєстрації заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил

10 липня 2023 року

10 серпня 2023 року*

11 вересня 2023 року**

11 жовтня 2023 року***

09 листопада 2023 року****

Закінчення реєстрації заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, від осіб, які вступають на основі співбесіди

о 18:00 годині 31 липня 2023 року

о 18:00 годині 31 серпня 2023 року*

23 вересня 2023 року**

24 жовтня 2023 року***

22 листопада 2023 року****

Закінчення реєстрації заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, від осіб, які вступають тільки на основі результатів національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання)

о 18:00 годині 09 серпня 2023 року

о 18:00 09 вересня 2023 року*

27 вересня 2023 року**

28 жовтня 2023 року***

27 листопада 2023 року****

Строки проведення УЕП співбесіди, розгляду мотиваційних листів

з 01 по 09 серпня 2023 року включно

з 01 по 09 вересня 2023 року включно*

з 24 по 27 вересня 2023 року**

з 25 по 28 жовтня 2023 року***

з 23 по 27 листопада 2023 року****

Оприлюднення рейтингових списків вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування

не пізніше 12:00 години 11 серпня 2023 року

не пізніше 12:00 години 11 вересня 2023 року

до 18:00 години 28 вересня 2023 року**

до 18:00 години 29 жовтня 2023 року***

до 18:00 години 28 листопада 2023 року****

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 12:00 години 30 серпня 2023 року

до 12:00 години 29 вересня 2023 року*

до 18:00 години 29 вересня 2023 року**

до 18:00 години 30 жовтня 2023 року***

до 18:00 години 29 листопада 2023 року****

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12:00 години 31 серпня 2023 року

не години 30 вересня 2023 року*

не пізніше 30 вересня 2023 року**

не пізніше 31 жовтня 2023 року***

не пізніше 30 листопада 2023 року****

* – додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою навчання для здобуття освіти;

** – перша додаткова сесія за заочною формою;

*** – друга додаткова сесія за заочною формою;

**** – третя додаткова сесія за заочною формою.


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в Університет економіки і підприємництва

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та МС або ФМБ встановлено такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна форма
для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів* 01 липня 2023 року 01 липня 2023 року
Завершення роботи електронних кабінетів 30 листопада 2023 року 30 листопада 2023 року
Початок реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі через особисті електронні кабінети 19 липня 2023 року 19 липня 2023 року
Закінчення реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі через особисті електронні кабінети

о 18:00 годині

31 липня 2023 року

о 18:00 годині

31 липня 2023 року

Початок реєстрації заяв на участь у співбесідах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб через особисті електронні кабінети

03 липня 2023 року

11 жовтня 2023 року*

10 серпня 2023 року**

11 вересня 2023 року***

09 листопада 2023 року****

Закінчення реєстрації заяв на участь у співбесідах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб через особисті електронні кабінети

о 18:00 годині

25 липня 2023 року

о 18:00 годині

24 жовтня 2023 року*

23 серпня 2023 року**

23 вересня 2023 року***

22 листопада 2023 року****

Строки проведення УЕП співбесіди з 10 до 25 липня включно 2023 року з 25 по 28 жовтня 2023 року*

з 24 по 28 серпня 2023 року**

з 24 по 27 вересня 2023 року***

з 23 по 27 листопада 2023 року****

Строки проведення УЕП вступних випробувань

з 07 до 31 липня 2023 року

з 25 по 28 жовтня 2023 року*

з 24 по 28 серпня 2023 року**

з 24 по 27 вересня 2023 року***

з 23 по 27 листопада 2023 року****

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 05 серпня 2023 року

до 18:00 години 29 жовтня 2023 року*

до 18:00 години 29 серпня 2023 року**

до 18:00 години 28 вересня 2023 року***

до 18:00 години 28 листопада 2023 року****

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00 години
28 серпня 2023 року

до 18:00 години 30 жовтня 2023 року*

до 18:00 години 30 серпня 2023 року**

до 18:00 години 29 вересня 2023 року***

до 18:00 години 29 листопада 2023 року****

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 30 серпня 2023 року

не пізніше 31 жовтня 2023 року*

не пізніше 31 серпня 2023 року**

не пізніше 30 вересня 2023 року***

не пізніше 30 листопада 2023 року****

       

* – додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою навчання для здобуття освіти;

** – перша додаткова сесія за заочною формою;

*** – друга додаткова сесія за заочною формою;

**** – третя додаткова сесія за заочною формою.


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в Університет економіки і підприємництва

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі бакалавра, спеціаліста, магістра встановлено такі строки:Етапи вступної компанії
Денна форма Заочна форма
для здобуття ступеня магістрана основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Початок реєстрації заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ 08 травня 2023 року 08 травня 2023 року
Закінчення реєстрації заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ 31 травня 2023 року 31 травня 2023 року
Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ 23 червня – 21 липня 2023 року 23 червня – 21 липня 2023 року
Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ 03 – 16 серпня 2023 року 03 – 16 серпня 2023 року
Строк проведення УЕП співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ з 17 по 28 липня 2023 року включно з 17 по 28 липня 2023 року включно
Початок реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі

31 липня 2023 року

11 жовтня 2023 року*

31 липня 2023 року

11 вересня 2023 року**

09 листопада 2023 року***

Закінчення реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі

о 18:00 годині

21 серпня 2023 року

24 жовтня 2023 року*

о 18:00 годині

21 серпня 2023 року

23 вересня 2023 року**

22 листопада 2023 року***

Строки проведення УЕП фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня до 18:00 14 серпня 2023 року

з 25 по 28 жовтня 2023 року*

з 31 липня до 18:00 14 серпня 2023 року

з 24 по 27 вересня 2023 року**

з 23 по 27 листопада 2023 року****

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списків рекомендованих для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 26 серпня 2023 року

до 18:00 години 29 жовтня 2023 року*

не раніше 26 серпня 2023 року

до 18:00 години 28 вересня 2023 року**

до 18:00 години 28 листопада 2023 року***

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 29 вересня 2023 року до 18:00 години 30 жовтня 2023 року*

не пізніше 29 серпня 2023 року

до 18:00 години 29 вересня 2023 року**

до 18:00 години 29 листопада 2023 року***

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 вересня 2023 року не пізніше 31 жовтня 2023 року*

не пізніше ніж 30 серпня 2023 року

не пізніше 30 вересня 2023 року**

не пізніше 30 листопада 2023 року***

       

* – додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою здобуття освіти.

** – перша додаткова сесія для заочної форми навчання;

*** – друга сесія для заочної форми навчання;


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в Університет економіки і підприємництва

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі бакалавра встановлено такі строки:Етапи вступної компанії
Денна форма Заочна форма
для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра
Початок реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі 01 червня 2023 року 01 травня 2023 року
Закінчення реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі

о 18:00 годині

15 червня 2023 року

о 18:00 годині

15 травня 2023 року

Строк проведення вступних випробувань з 16 червня до 18:00 21 червня 2023 року з 16 травня до 18:00 21 травня 2023 року
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списків рекомендованих для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 26 червня 2023 року не раніше 26 травня 2023 року
Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 29 червня 2023 року не пізніше 29 травня 2023 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 червня 2023 року не пізніше 30 травня 2023 року
Додатковий прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил у декілька чергових сесій

10 липня 2023 року*

10 серпня 2023 року**

11 вересня 2023 року***

11 жовтня 2023 року****

09 листопада 2023 року*****

Закінчення додаткового прийому заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил у декілька чергових сесій

23 липня 2023 року* 23 серпня 2023 року**

23 вересня 2023 року***

24 жовтня 2023 року****

22 листопада 2023 року*****

Строк проведення вступних випробувань

з 24 по 28 липня 2023 року*

з 24 по 28 серпня 2023 року**

з 24 по 27 вересня 2023 року***

з 25 по 28 жовтня 2023 року****

з 23 по 27 листопада 2023 року*****

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списків рекомендованих для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00 години 29 липня 2023 року*

до 18:00 години 29 серпня 2023 року**

до 18:00 години 28 вересня 2023 року***

до 18:00 години 29 жовтня 2023 року****

до 18:00 години 28 листопада 2023 року*****

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00 години 30 липня 2023 року*

до 18:00 години 30 серпня 2023 року**

до 18:00 години 29 вересня 2023 року***

до 18:00 години 30 жовтня 2023 року****

до 18:00 години 29 листопада 2023 року*****

Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 31 липня 2023 року*

не пізніше 31 серпня 2023 року**

не пізніше 30 вересня 2023 року***

не пізніше 31 жовтня 2023 року****

не пізніше 30 листопада 2023 року*****

       

* – перша додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою навчання для здобуття освіти;

** – друга додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою навчання для здобуття освіти;

*** – третя додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за денною формою навчання для здобуття освіти;

**** – перша додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за заочною формою навчання для здобуття освіти;

***** – друга додаткова сесія прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та додаткового зарахування на вільні місця виключно за кошти фізичних та юридичних осіб за заочною формою навчання для здобуття освіти.

/ / / / / / / / /